Зеркалов Д.В. Довідник залізничника. У дев’яти книгах. Книга дев’ята. Пожежна безпека.


Зеркалов Д. В.
3-57 Довідник залізничника. У дев'яти книгах. Книга дев'ята: Пожежна безпека. – К.: Основа, 2008. – 608 с.
І8ВМ 966-699-047-4 І8ВИ 966-699-402-1
Систематизовані й узагальнені матеріали основних законодавчих актів, нормативно-правових та інших документів, які відображають сучасний стан забезпечення пожежної безпеки на залізничному транспорті України. Наведено основні їх положення.

Матеріал у книзі ґрунтується на постановах Верховної Ради України, рішеннях Уряду, наказах Міністерства надзвичайних ситуацій, Міністерства транспорту, положеннях та інструкціях Укрзалізниці з пожежної безпеки, що становлять нормативну базу для забезпечення виконання вимог законів України- «Про пожежну безпеку» і «Про залізничний транспорт», «Про захист людини в повсякденних умовах і надзвичайних ситуаціях».

Для працівників галузі, органів виконавчої влади всіх рівнів, а також керівників і фахівців галузей економіки України. Може бути використана викладачами і студентами навчальних закладів залізничного транспорту 1-4 рівня акредитації.