Зеркалов Д.В. Довідник залізничника. У дев’яти книгах. Книга восьма: Воєнізована охорона.


Зеркалов Д. В.
3-57 Довідник залізничника. У дев'яти книгах. Книга восьма: Воєнізована охорона. – К.: Основа, 2008. – 656 с.
I8ВN 966-699-047-4 I8ВN 966-699-180-2
Систематизовані й узагальнені матеріали основних законодавчих актів, нормативно-правових та інших документів, які відображають сучасний стан забезпечення охорони вантансів і об'єктів на залізничному транспорті України. Наведено основні їх положення.

Матеріал книзі грунтується на постановах Верховної Ради України, рішеннях Уряду, наказах Міністерства внутрішніх справ, Міністерства транспорту, положеннях та інструкціях Укрзалізниці.

Для працівників залізничного транспорту, органів виконавчої влади всіх рівнів, а також керівників і фахівців підприємств України. Може бути використана викладачами і студентами навчальних закладів залізничного транспорту.

Шановні друзі!

Серед великої кількості завдань, які необхідно розв'язувати в сучасних умовах, – проблема охорони вантажів і об'єктів на залізничному транспорті, а також і безпека праці особового складу відомчої воєнізованої охорони. В складних умовах роботи залізничного транспорту завдання, пов'язані зі здійсненням охорони вантажів на шляху прямування та в парках станцій, охорони об'єктів залізниць, оперативно-профілактичної роботи для підтримки встановленого правопорядку, запобіганням та ліквідацією пожеж можут виконувати тількі найбільш (освідчені, дисципліновані і добре підготовлені кадри рядового і керівного складу воєнізованої охорони. Діяльність відомчої воєнізованої охорони регламентована великою кількістю нормативно-правових і методичних документів різних відомств.

Пропонований вашій увазі довідник містить всебічну систематизовану інформацію, яка характеризує сучасний стан нормативно-правового забезпечення охорони вантажів і об'єктів на залізничному транспорті України.

У довіднику викладено загальні положення про відомчу воєнізовану охорону на залізничному транспорті, порядок охорони вантажів і об'єктів на залізницях України. Дані окремі правила перевезень, пов'язані з охороною вантажів, розглянуто приймання під охорону та супровід вантажів, які перевозяться залізницею, а також використання та облік запірно-пломбувальних пристроїв для пломбування вагонів і контейнерів, утримання і застосування службових собак у підрозділах воєнізованої охорони. Приділено увагу сучасним засобам захисту і нападу, безпеки праці особового складу воєнізованої охорони у різних умовах її діяльності.

Окремо розглянуті питання правопорушення і розслідування подій на залізничному транспорті України, де наведено відповідний порядок оформлення, розслідування та обліку незбережених перевезень вантажів, а також порядок реагування на ознаки злочину, розгляд заяв та повідомлень про крадіжки вантажу. Дані порядок взаємодії відомчої воєнізованої охорони зі спецслужбами України і права та обовязки правоохоронних органів.

Матеріал книги ґрунтується на постановах Верховної Ради України, рішеннях Уряду, наказах Міністерства транспорту та зв'язку, положеннях та інструкціях Укрзалізниці, що становлять нормативну базу для забезпечення виконання вимог Закону України «Про залізничний транспорт».

Видання «Довідника залізничника. Воєнізована охорона» – це перша спроба систематизації відповідних нормативних документів і методичних матеріалів щодо діяльності відомчої охорони на транспорті.

Вихід у світ книги – важлива подія для працівників галузі, організацій, установ, місцевих органів виконавчої влади, а також технічної інтелігенції, викладачів та студентів навчальних закладів відповідного профілю.

Бажаю вам щастя, здоров'я, успіхів в роботі, нових ідей і здобутків у безпеці перевезень на залізничному транспорті.

З повагою, Автор