Основи охорони праці. Навчальні програма і посібник. Лекції. Контрольні роботи. Практичні заняття

К началу Безпека життєдіяльності Охорона праці в галузі Цивільний захист Основи охорони праці ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА нормативної дисципліни «ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ» для вищих навчальних закладів всіх спеціальностей і напрямів підготовки за освітньо-кваліфікаційними рівнями «молодший спеціаліст» та «бакалавр» -.doc
ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ. Підручник НТУУ "КПІ"в формате pdf -2011 р. 7,4 Мб
Підручник НТУУ "КПІ"-2006 р. ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ в формате pdf
Ткачук К.Н., М.О. Халімовський, В.В. Зацарний, Зеркалов Д.В. та інш. Основи охорони праці. Підручник
Охорона праці. Навчальний посібник

Розділи підручника ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ в формате Word :
Розділ 1. НАУКОВІ, ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ
Розділ 2. ОСНОВИ ФІЗІОЛОГІЇ, ГІГІЄНИ ПРАЦІ ТА ВИРОБНИЧОЇ САНІТАРІЇ
Розділ 3. ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ВИРОБНИЦТВА
Розділ 4. ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА
МЕНЕДЖМЕНТ ОХРАНЫ ТРУДА. Курс лекций
Індивідуальне завдання №1 для самостійної роботи студентів – doc
Індивідуальне завдання №1 для самостійної роботи студентів – pdf
Індивідуальне завдання №2 для самостійної роботи студентів – doc
Індивідуальне завдання №2 для самостійної роботи студентів – pdf
Індивідуальне завдання № 3 для самостійної роботи студентів – doc
Індивідуальне завдання № 3 для самостійної роботи студентів – pdf

Практичні заняття

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 1. ТЕМА. МІКРОКЛІМАТ РОБОЧОЇ ЗОНИ ТА ОЗДОРОВЛЕННЯ ПОВІТРЯНОГО СЕРЕДОВИЩА

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 2 ТЕМА. ВИРОБНИЧЕ ОСВІТЛЕННЯ

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 3. ТЕМА. ЗАХИСТ ВІД ШУМУ, УЛЬТРАЗВУКУ ТА ІНФРАЗВУКУ У ВИРОБНИЧОМУ СЕРЕДОВИЩІ

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 4. ТЕМА. НЕБЕЗПЕКА ВРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ. ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА

МАТЕРИАЛ ПО ТЕМЕ
Безопасность труда.pdf
Все книги Зеркалова здесь

Дегенерация и дегенераты : хрестоматия / Д. В. Зеркалов