Зеркалов Д.В., Зайончковский І.В., Пероганич Ю.Й., Павленко О.Є., Шамрай Д.О., Яновський В.П. Довідник залізничника.

УДК 656.2.025.4 ББК 39.28 3-57
ISBN 966-699-062-8

Рекомендовано до друку Президією Транспортної академії України (протокол від 27.06.2003 р. М 14) та Президією Української академії наук (протокол від 10.02.2004 р. № 1)

Рецензент: В.Р. Іващук — перший заступник начальника Головного комерційного управління Укрзалізниці (лист від 15.09.2003 р. № ЦМ 8/521);
Ю.Ф. Кулаев - професор Київського університету економіки і технологій транспорту, доктор економічних наук.

Зеркалов Д.В. та ін. Довідник залізничника. У восьми книгах. Книга перша: Перевезення вантажів/ Зеркалов Д.В., Зайончковський І.В., Пероганич Ю.Й., Павленко О.Є., Шамрай Д.О., Яновський В.П./За ред. Д.В. Зеркалова. — К.: Основа, 2004. — 552 с.
ISBN 966-699-047-4
ISBN 966-699-048-2

Наведено узагальнені матеріали основних законодавчих актів та інших документів, які відображають сучасний стан нормативно-правового забезпечення перевезення вантажів залізничним транспортом України.

Матеріал книги ґрунтується на постановах Верховної Ради України, рішеннях Уряду, наказах Міністерства транспорту, положеннях та інструкціях Укрзалізниці, що становлять нормативну базу для забезпечення виконання вимог Закону України "Про залізничний транспорт".

Призначена для працівників галузі, а також підприємств, організацій, установ, експедиторів та громадян. Може бути використана викладачами і студентами навчальних закладів залізничного транспорту.